Uždaryti prezentaciją, apie regiono bendradarbiavimo galimybes, spauskite „rodyklę dešinėje”

Prioritetinės sritys
Išgelbėti jūrą
PA Agri – tvarios žemdirbystės, miškininkystės ir žuvininkystės plėtraPA Bio – biologinės įvairovės ir natūralių gamtinių sąlygų, tarp jų ir žuvininkystės, išsaugojimasPA Hazards – mažinti gamtai ir žmonėms pavojingų medžiagų vartojimąPA Nutri – sumažinti maistinių medžiagų patekimą į jūrąPA Safe – tapti pirmaujančiu regionu jūrų saugumo ir apsaugos sritysePA Ship – tapti pavyzdiniu ekologiškai švarios laivybos regionu
Sujungti regioną
PA Crime – kova su organizuotu nusikalstamumuPA Culture – bendros kultūros ir kultūrinio identiteto skatinimas ir kūrimasPA Energy – energijos rinkų saugumo, efektyvumo ir prieinamumo tobulinimasPA Secure – Apsauga nuo nelaimingų atsitikimų sausumojePA Tourism – regiono sanglaudos skatinimas per turizmąPA Transport – gerinti vidines ir išorines transporto jungtis
Kelti gerovę
PA Education – novatoriškas švietimas ir jaunimo ugdymasPA Health – skatinti ir gerinti žmonių sveikatą, pasitelkiant ir socialinį aspektąPA Innovation – panaudoti visą regiono mokslinių tyrimų ir inovacijų potencialąPA Internal Market – kliūčių vidaus rinkoje šalinimasPA SME – verslumo skatinimas ir smulkių bei vidutinių įmonių augimo stiprinimas
Horizontalieji veiksmai
HA Involve – stiprinti daugiasluoksnį valdymą, įtraukiant pilietinę visuomenę, verslą ir akademinę visuomenęHA Neighbours – stiprinti bendradarbiavimą su kaimyninėmis šalimis ir spręsti bendras Baltijos jūros regiono problemasHA Promo – kurti bendrą regioninę tapatybę ir skatinti paramą jaiHA Spatial Planning – skatinti jūrų bei sausumos erdvių planavimą visose aplink Baltijos jūrą esančiose valstybėse narėse ir plėtoti bendrą požiūrį į tarpvalstybinį bendradarbiavimąHA Sustainable Development – tvari raida ir bioekonomika
Visi projektai
Naujienos
Galimybė gauti projekto finansavimą
Video
Daugiau
Apie ES BJRS
ES Baltijos jūros regiono strategija yra pirmoji Europos Sąjungos vidaus regioninė strategija. Jos tikslas - stiprinti beveik 100 000 000 gyventojų turinčių Baltijos jūros regiono valstybių bendradarbiavimą. Dirbdamos kartu šalys gali įveikti iškilusius ir ateityje kilsiančius bendrus iššūkius bei užtikrinti tvarų Baltijos jūros valstybių-kaimynių augimą. Strategija taip pat prisideda prie pagrindinių Europos Sąjungos politikos tikslų įgyvendinimo ir stiprina region...
Daugiau
Renginių kalendorius
Visi renginiai
Naujienų prenumerata
Lietuvių Anglų